תוצאה
קטגוריה
16 / 5
32%
מגדר
41 / 14
35%
כללי
90 / 51
57%