תוצאה
קטגוריה
13 / 4
31%
מגדר
41 / 7
18%
כללי
90 / 39
44%