תוצאה
קטגוריה
12 / 7
59%
מגדר
41 / 25
61%
כללי
90 / 66
74%