תוצאה
קטגוריה
12 / 2
17%
מגדר
41 / 13
32%
כללי
90 / 50
56%