תוצאה
קטגוריה
16 / 2
13%
מגדר
41 / 6
15%
כללי
90 / 36
40%