תוצאה
קטגוריה
16 / 9
57%
מגדר
41 / 24
59%
כללי
90 / 63
70%