תוצאה
קטגוריה
16 / 8
50%
מגדר
41 / 23
57%
כללי
90 / 62
69%