תוצאה
קטגוריה
16 / 4
25%
מגדר
41 / 12
30%
כללי
90 / 47
53%