תוצאה
קטגוריה
12 / 6
50%
מגדר
41 / 22
54%
כללי
90 / 61
68%