תוצאה
קטגוריה
16 / 7
44%
מגדר
41 / 21
52%
כללי
90 / 60
67%