תוצאה
קטגוריה
16 / 3
19%
מגדר
41 / 11
27%
כללי
90 / 45
50%