תוצאה
קטגוריה
13 / 9
70%
מגדר
41 / 20
49%
כללי
90 / 59
66%