תוצאה
קטגוריה
13 / 7
54%
מגדר
41 / 10
25%
כללי
90 / 44
49%