תוצאה
קטגוריה
13 / 2
16%
מגדר
41 / 3
8%
כללי
90 / 31
35%