תוצאה
קטגוריה
8 / 7
88%
מגדר
49 / 28
58%
כללי
90 / 30
34%