תוצאה
קטגוריה
16 / 6
38%
מגדר
41 / 19
47%
כללי
90 / 57
64%