תוצאה
קטגוריה
13 / 6
47%
מגדר
41 / 9
22%
כללי
90 / 42
47%