תוצאה
קטגוריה
12 / 5
42%
מגדר
41 / 18
44%
כללי
90 / 56
63%