תוצאה
קטגוריה
21 / 14
67%
מגדר
49 / 33
68%
כללי
90 / 41
46%