תוצאה
קטגוריה
12 / 1
9%
מגדר
41 / 2
5%
כללי
90 / 28
32%