תוצאה
קטגוריה
13 / 5
39%
מגדר
41 / 8
20%
כללי
90 / 40
45%