תוצאה
קטגוריה
5 / 2
40%
מגדר
23 / 6
27%
כללי
119 / 52
44%