תוצאה
קטגוריה
54 / 26
49%
מגדר
96 / 45
47%
כללי
119 / 50
43%