תוצאה
קטגוריה
54 / 25
47%
מגדר
96 / 44
46%
כללי
119 / 47
40%