תוצאה
קטגוריה
26 / 10
39%
מגדר
26 / 10
39%
כללי
31 / 11
36%