תוצאה
קטגוריה
54 / 24
45%
מגדר
96 / 42
44%
כללי
119 / 45
38%