תוצאה
קטגוריה
54 / 23
43%
מגדר
96 / 39
41%
כללי
119 / 42
36%