תוצאה
קטגוריה
54 / 22
41%
מגדר
96 / 38
40%
כללי
119 / 41
35%