תוצאה
קטגוריה
54 / 21
39%
מגדר
96 / 37
39%
כללי
119 / 40
34%