תוצאה
קטגוריה
54 / 20
38%
מגדר
96 / 36
38%
כללי
119 / 39
33%