תוצאה
קטגוריה
54 / 19
36%
מגדר
96 / 33
35%
כללי
119 / 36
31%