תוצאה
קטגוריה
5 / 1
20%
מגדר
23 / 3
14%
כללי
119 / 34
29%