תוצאה
קטגוריה
54 / 18
34%
מגדר
96 / 31
33%
כללי
119 / 33
28%