תוצאה
קטגוריה
54 / 17
32%
מגדר
96 / 30
32%
כללי
119 / 32
27%