תוצאה
קטגוריה
54 / 16
30%
מגדר
96 / 29
31%
כללי
119 / 31
27%