תוצאה
קטגוריה
54 / 15
28%
מגדר
96 / 27
29%
כללי
119 / 29
25%