תוצאה
קטגוריה
54 / 14
26%
מגדר
96 / 26
28%
כללי
119 / 28
24%