תוצאה
קטגוריה
54 / 13
25%
מגדר
96 / 23
24%
כללי
119 / 25
22%