תוצאה
קטגוריה
54 / 11
21%
מגדר
96 / 19
20%
כללי
119 / 20
17%