תוצאה
קטגוריה
54 / 10
19%
מגדר
96 / 17
18%
כללי
119 / 18
16%