תוצאה
קטגוריה
5 / 5
100%
מגדר
23 / 17
74%
כללי
119 / 108
91%