תוצאה
קטגוריה
54 / 9
17%
מגדר
96 / 15
16%
כללי
119 / 16
14%