תוצאה
קטגוריה
54 / 8
15%
מגדר
96 / 14
15%
כללי
119 / 15
13%