תוצאה
קטגוריה
16 / 11
69%
מגדר
23 / 16
70%
כללי
119 / 104
88%