תוצאה
קטגוריה
54 / 7
13%
מגדר
96 / 12
13%
כללי
119 / 13
11%