תוצאה
קטגוריה
54 / 5
10%
מגדר
96 / 10
11%
כללי
119 / 11
10%