תוצאה
קטגוריה
54 / 4
8%
מגדר
96 / 8
9%
כללי
119 / 8
7%