תוצאה
קטגוריה
5 / 4
80%
מגדר
23 / 13
57%
כללי
119 / 96
81%