תוצאה
קטגוריה
54 / 37
69%
מגדר
96 / 65
68%
כללי
119 / 75
64%