תוצאה
קטגוריה
54 / 34
63%
מגדר
96 / 61
64%
כללי
119 / 69
58%